bel ons +31623378413 of Click here om een bericht te sturen

Beperkte garantie van Levenhuk

Voor alle telescopen, microscopen, verrekijkers en andere optische producten van Levenhuk, met uitzondering van accessoires, geldt een levenslange garantie op materiaal- en productiefouten. Levenslange garantie is een garantie op de levensduur van het product op de markt. Voor alle accessoires van Levenhuk geldt een garantie van twee jaar op materiaal- en productiefouten vanaf de datum van aankoop. Levenhuk zal een product of een onderdeel ervan na inspectie door Levenhuk repareren of vervangen als er sprake is van materiaal- en productiefouten. Als voorwaarde van de verplichting van Levenhuk tot reparatie of vervanging van een dergelijk product moet het product worden geretourneerd samen met een bewijs van aankoop dat Levenhuk acceptabel acht.

Deze garantie dekt geen verbruiksartikelen, onderdelen, zoals lampen (elektrisch, LED, halogeen, energiebesparende en andere soorten gloeilampen), batterijen (oplaadbaar en niet oplaadbaar), elektrische verbruiksproducten enz.

Voorafgaand aan retournering moet een retournummer (RA-nummer) worden aangevraagd. Bel Levenhuk op +31623378413 of neem contact met ons op via e-mail of post om een RA-nummer aan te vragen. Dit moet op de buitenkant van uw retourzending worden aangegeven. Alle retourzendingen moeten een schriftelijke verklaring bevatten met naam, adres en telefoonnummer van de eigenaar, alsmede een beschrijving van de geclaimde materiaal- of productiefout(en). Onderdelen of producten die worden vervangen, worden eigendom van Levenhuk.

Alle kosten voor verzekering en verzending naar en van Levenhuk of zijn geautoriseerde dealers zijn voor rekening van de klant. Dergelijke kosten moeten vooraf worden betaald.

Levenhuk zal alle redelijke inspanningen leveren om een product dat onder deze garantie valt binnen vijfenveertig dagen na ontvangst te repareren of te vervangen. Als een reparatie of vervanging meer dan vijfenveertig dagen vereist, zal Levenhuk de klant hiervan op de hoogte stellen. Levenhuk behoudt zich het recht voor een product dat uit het assortiment is genomen, te vervangen door een nieuw product van vergelijkbare waarde en functie.

Deze garantie is niet van toepassing op defecten of beschadigingen als gevolg van aanpassing, verandering, verwaarlozing, verkeerd gebruik, gebruik van ongeschikte energiebronnen, schade bij transport, misbruik of enige andere reden dan normaal gebruik, noch op storingen of verslechtering als gevolg van normale slijtage. Deze garantie geldt niet voor een product dat is verloren, gestolen, gevallen, verbrijzeld of andere vorm van schade of modificaties aan het originele product, veroorzaakt door de klant.

Levenhuk wijst alle garanties, expliciete of impliciete, waaronder garanties voor verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, af met uitzondering van hetgeen expliciet in deze beperkte garantie staat aangegeven. De enige verplichting van Levenhuk onder deze beperkte garantie is het repareren of vervangen van het product dat onder deze garantie valt, volgens de voorwaarden die hierin staan aangegeven. Levenhuk wijst aansprakelijkheid af voor verlies van inkomen, verlies van informatie of voor algemene, speciale, directe, indirecte of gevolgschade als gevolg van schending van een garantie of als gevolg van het gebruik of niet kunnen gebruiken van een Levenhuk-product. Impliciete garanties die niet kunnen worden afgewezen zijn beperkt tot een periode van twee jaar voor accessoires vanaf de datum van aankoop.

Sommige landen/gebieden staan geen uitsluiting van impliciete garanties of beperking van aansprakelijkheid voor incidentele of gevolgschade toe, waardoor de bovenstaande beperkingen en uitsluitingen mogelijk niet op u van toepassing zijn. Deze garantie geeft u specifieke juridische rechten en mogelijk hebt u ook nog andere rechten die per land of gebied kunnen verschillen.

Levenhuk behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving enig product aan te passen of uit het assortiment te nemen.

Als er garantieproblemen optreden of als u hulp nodig hebt bij het gebruik van uw product, kunt u contact met ons opnemen via:

Levenhuk

Afdeling Klantenservice

Josephinehof 37,
5663AK, Geldrop
Telefoon: +31623378413
BTW nummer: NL198589761 – Kvk nummer 65083784


Van maandag tot vrijdag tussen 09:00 en 19:00